La missió de la Fraternitat en l’Església

session_mai_2014_PHOTO_GROUPE.jpeg

Qualsevol crida de Déu va lligada a una missió específica confiada per l’Església.
Consagrant-nos, l’Església ens confia una missió:
  • Ser testimoni de fe en la vida eterna;
  • Ser signe de l’Església en espera del retorn de Crist, el seu Espòs;
  • Afirmar la perennitat d’un amor conjugal arrelat en Crist;
  • Ser signe de resurrecció, en la vida de cada dia;
  • Intercedir per aquest món enmig del qual estem submergides, i principalment per les llars.