Paraules de Dé

Marcades pel senyal de la creu

« Si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit »

Joan 12, 24

 Ressuscitades amb Crist

« Ja que heu ressuscitat amb Crist, cerqueu allò que és de dalt »

Colossencs 3,1

Vocació de pregària

« La viuda que realment ha quedat sola, té posada l’esperança en Déu i persevera nit i dia en les pregàries i oracions »

1 Tim. 5, 5

Submergides en el cor del món

« Vés a casa teva, amb els teus, i anuncia’ls tot el que el Senyor t’ha fet i com s’ha compadit de tu »

Marc 5, 19

Al servei de tothom

« Per l’amor, feu-vos servents els uns dels altres »

Gàlates 5, 13

En comunió fraterna

livre.png

« Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat »

Joan 13, 34

Sota el guiatge de Maria

« Heus aquí la teva Mare »

Joan 19, 27